Про прийом дітей до першого класу (наказ)

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

вbr
першого класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира
на 2019/2020 навчальний рік

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту із змінами (сядхування та
переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття
повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від
16.04.2018 р. №367, наказу департаменту освіти Житомирської міської ради
від 29.12.2018 р. №179 «Про прийом дітей до 1-го класу в заклади загальної
середньої освіти м. Житомира на 2019/2020 навчальний рік», з метою
забезпечення права на освіту та належної організації і проведення прийому
дітей в 1-й клас до ЗОШ І-ІІІ ст. №21 на 2019/2020 навчальний рік
НАКАЗУЮ:

 1. Визначити 01 березня 2019 року датою початку приймання заяв про
  зарахування дітей до 1-го класу на 2019/2020 навчальний рік.
 2. Визначити 31 травня 2019 року останнім днем подачі заяв про
  зарахування дітей до 1-го класу на 2019/2020 навчальний рік.
 3. Заступнику директора з НВР Візгаловій Н.Б.:
  3.1. Протягом приймання заяв вжити заходів для ознайомлення
  батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його
  статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що
  регламентують організацілясайті та на стендах школи.
  3.2. Довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї
  інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає
  згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає.
  3.3. Забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому
  дітей до першого класу.
  3.4. До 01.03.2019 р. визначити кількість 1-х класів 2019/2020 н. р.
  відповідно до матеріально- технічної бази школи, кадрового забезпечення,
  кількості дітей шкільного віку, які проживають на території обслуговування
  закладу, вимог законодавства щодо наповнюваності класів.
  3.5. Забезпечити наступність між дошкільною та початковою ланками
  освіти, проводити спільно із закладами дошкільної освіти (ДНЗ №39) заходи
  щодо залучення дітей до навчання у школі (батьківські збори, індивідуальні
  консультації).

2
3.6. Забезпечити зарахування дітей до 1-го класу в першу чергу:

 • дітей, місце проживання яких на території обслуговування ЗОШ
  №21підтверджене одним із наступних документів:
   паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина
  України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове
  проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує
  додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист,
  довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи
  законних представників;
   довідка про реєстрацію місця проживання особи (дитини або одного з
  її батьків чи законних представників) за формою згідно з додатком 13 до
  Правил реєстрації про місце проживання, затверджених постановою Кабінету
  Міністрів України від 2 березня 2016 р. №207 (Офіційний вісник України,
  2016 р., №28, ст.. 1008);
   довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою
  згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на
  облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету
  Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509 «Про облік внутрішньо
  переміщених осіб» (Офіційний вісник України, 2014 р., №81, ст.. 2296; 2015
  р., №70, ст.. 2312; 2016 р., №46, ст..1669);
   документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво
  про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме
  майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
   рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на
  вселення до житловогнаористування
  житловим приміщенням або право власності на нього, права на реєстрацію
  місця проживання;
   документ, исдоговір
  найму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (що для цілей цього
  Порядку підтверджує місце проживання за умови його реєстрації відповідно
  до статті 158 Житлового кодексу Української РСР або нотаріального
  посвідчення відповідно до законодавства) чи між юридичною та фізичною
  особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
   довідка про проходження служби у військовій частині (за формою
  згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених
  постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. №207);
   акт обстеження умов проживання ( за формою згідно з додатком 9 до
  Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності , пов’язаної
  із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
  України від 24 березня 2008 р. №866 «Питання діяльності органів опіки та

3
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (Офіційний вісник України,
2008р., №76, ст.. 2561);
 інший офіційний документ, що містить інформацію про місце
проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;

 • дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей , які здобувають
  освіту у цьому закладі;
 • дітей працівників цього закладу.
  3.7. Взяти до уваги, що:
 • дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої
  освіти, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути
  відмовлено у зарахуванні;
 • у випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу
  закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує
  кількість вільних місць, проводиться зарахування в 1-й клас згідно вимог п.2
  розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до
  державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної
  середньої освіти.
  3.8. Провести зарахування учнів 1-го класу до закладу загальної
  середньої освіти за наказом директора до початку навчального року.
  3.9. Врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої
  освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають наступні документи:
 • заяву встановленого зразку;
 • копію свідоцтва про народження;
 • оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової
  документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального
  закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»,
  затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня
  2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня
  2010 року за № 794/18089.
  У випадку подання копій документів оригінали мають бути подани до
  видання наказу про зарахування;
  3.10. Взяти до уваги, що:
 • відповідно до статті 18 Закону України «Про загальну середню
  освіту» зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої
  освіти здійснюється на без конкурсній основі;
 • не можуть вимагатися відомості про місце роботи, посади батьків або
  осіб, що їх замінюють та інша інформація, не передбачена чинним
  законодавством;
 • умови для навчання та виховання першокласників встановлені
  Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання
  загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
  процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01);

4

 • обов’язковим є наявність згоди на обробку персональних даних ,
  надана батьками учня;
  3.11. Оприлюднити на веб-сайті закладу інформацію про закріплену за
  закладом територію обслуговування, спроможність закладу освіти,
  наявність вільних місць.
 1. Вчителям початкових класів – класоводам 1-х класів 2019/2020 н.р.
  Васьківській Н.Л., Сергєєвій Л.І., Богатирчук Т.А., Загурській Л.С.:
  4.1. Повідомити батьків майбутніх школярів про прийом заяв з 01 березня
  про зарахування дітей до 1-го класу на 2019/2020 н. р. відповідно до списків
  журналу попередньої реєстрації.
  4.2. Затвердити тематику та графік проведення зустрічей з майбутніми
  першокласниками у відповідності до методичних рекомендацій у червні та у
  серпні 2019 р. Початок занять о 10 год. 00 хв.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи С.О. Ремінець

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!