Навчальні плани на 2020/2021 н.р.

Навчальний план

для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти №21 м. Житомира

з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов

на  2020-2021 навчальний рік

                                                                     наказ МОН України від 28.11.2019року № 1493, додаток № 2,3

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10-А

10-Б

11-А

Українська мова

2

2

2

Українська  література

2

2

2

Зарубіжна література

1

1

1

Іноземна мова  (англійська)

2

2

2

Історія України 

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

Громадянська освіта

2

2

0

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

3

Біологія і екологія

2

2

2

Географія

1,5

1,5

1

Фізика і астрономія

3

3

4

Хімія

1,5

1,5

2

Захист України

1,5

1,5

1,5

Всього

24

24

23

Вибірково-обов’язкові предмети :

3

3

3

Інформатика

1,5

1,5

1,5

Мистецтво

1,5

1,5

1,5

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети

8

8

9

Англійська мова (без поділу)

2

2

2

Українська мова  (без поділу)

2

2

2

Математика

1

1

1

Практикум із синтаксису української мови

1

1

1

Готуємось до ЗНО (математика)

1

Спеціальний курс

 

 

 

Готуємось до ЗНО (математика)

1

1

Міжкласні факультативи

 

 

 

Іспанська мова

1

1

        2

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня

33

33

33

Фізична культура

3

3

3

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

38

 

 Директор школи                                   С.О. Ремінець

 

 

 

Навчальний план

для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти №21 м. Житомира

з українською мовою навчання на  2020-2021 навчальний рік

                                                                     наказ МОН України від 28.11.2019року №1493, додаток №2,3

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10- В

(універсальний)

11-Б

(історичний)

Українська мова

2

2

Українська  література

2

2

Зарубіжна література

1

1

Іноземна мова

2

2

Історія України 

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Громадянська освіта

2

0

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

Біологія і екологія

2

2

Географія

1,5

1

Фізика і астрономія

3

4

Хімія

1,5

2

Захист України

1,5

1,5

Всього

24

23

Вибірково-обов’язкові предмети :

3

3

Інформатика

1,5

1,5

Мистецтво

1,5

1,5

Додаткові години на профільні предмети,

окремі базові предмети

          8

          9

Історія України

          1,5

Всесвітня історія

          2

Англійська мова (без поділу)

2

Українська мова (без поділу)

2

2

Математика

1

1

Практикум із синтаксису української мови

1

1

Спеціальні курси

 

 

Видатні історичні постаті

1

0,5

Готуємось до ЗНО (математика)

1

1

Факультативні курси та індивідуальні заняття

0

0

Гранично допустиме тижневе навантаження

на учня

33

33

Фізична культура

3

3

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

38

 

Директор школи                                   С.О. Ремінець

  

 

Навчальний план

для 5-9 класів закладу   загальної середньої освіти № 21 м. Житомира

з українською мовою навчання на 2020-2021 навчальний  рік

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

5-Б

6

6-Б

6-В

7-А

7-Б

8-А 

8-Б

8-В

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

3

3

3

3

3

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Перша іноз. мова (англ.)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Друга іноземна мова(іспан.)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство-знав.

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознавства

1

1

Мистец.

Мистецтво

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика

Математика

4

4

4

4

4

Алгебра

2

2

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

2

2

Природознав

ство

Природознавст.

2

2

Біологія

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

2

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Здоров’я і фізкульт.

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Разом

26,5

26,5

29,5

29,5

29,5

29,5

31

32,5

32,5

32,5

34

34

Варіативна складова

Додатас на навч. предм 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1,5

 

1

1,5

1,5

1,5

0

0

Україн. мова (без поділу)

1

1

1

1

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навант. на одного учня

28

28

31

31

31

31

32

33

33

33

33

33

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

Індивідуальні заняття 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

0,5

0,5

Історія

0,5

0,5

0,5

0,5

Математика

  1

Хімія

1

Фізика

0,5

Біологія

1

Географія

0,5

Всього фінансується(без урахування поділу класів на групи)

31

 

31

 

34

 

34

 

34

 

35

35

 

36

36

36

36

36

наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405,  додаток № 3

Директор школи                  С.О.Ремінець   

 

 

Навчальний план

для 5-9 класів закладу   загальної середньої освіти № 21 м. Житомира з українською мовою навчання на 2020-2021 навчальний  рік

 ( наказ МОН України від 20.04.2018 року № 405, додаток № 1) 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5-В

5-Г

6-Г

6-Д

7-В

7-Г

8-Г

8-Д

9-В

9-Г

Мови і

літератури

Українська мова

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

3

3

3

3

Україн. література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Інозем. мова (англ.)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Заруб. література

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Суспільство

знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

1

1

1

1

Основи правознав.

1

1

Мистецтво

Муз. мистецтво

1

1

1

1

1

1

Образ. мистецтво

1

1

1

1

1

1

Мистецтво

1

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

Алгебра

2

2

2

2

2

2

Геометрія

2

2

2

2

2

2

Природо-

знавство

Природознавство

2

2

Біологія

2

2

2

2

2

2

2

2

Географія

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

Фізика

2

2

2

2

3

3

Хімія

1,5

1,5

2

2

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Інформатика

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Здоров’я і фізк.

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Разом

23,5

23,5

26,5

26,5

28

28

29,5

29,5

31

31

Варіативна складова Додатк. час на навчальні  предмети

3,5

3,5

3,5

3,5

2,5

2,5

3

3

3

3

Українська мова (без поділу)

1

1

1

1

1

1

   –

Українська література

1

Історія України

1

1

1

1

 

 

1

1

Хімія

1

Алгебра

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

28

31

31

32

32

33

33

33

33

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

2

   2

2

2

Факультативи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра

1

1

Природознавство

1

Зарубіжна література

1

Хімія

1

Фізика

1

Біологія 

1

Географія

1

1

Правознавство

1

Українська література

0,5

0,5

0,5

0,5

Індивідуальні консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова

1

1

1

1

Всього фінансується (без урахув. поділу класів на групи)

30

 

30

 

33

 

33

 

33,5

33,5

34,5

34,5

36

36

  Директор школи                  С.О.Ремінець   

 

 

 

ДОДАТОК

до Освітньої програми

Навчальні плани

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 21 м. Житомира

на 2020-2021 навчальний рік

Поділ класів на групи

при вивченні окремих предметів

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №21 м. Житомира

№п\п

клас

предмет

К-сть

годин

 

  К-сть

груп

Підстава

1

5-А

Українська мова

3,5

2

Порядок поділу  класів на групи при

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, визначений наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року ( п.2)

2

5-Б

Українська мова

3,5

2

3

5-В

Українська мова

3,5

2

4

5-Г

Українська мова

3,5

2

5

6-Б

Українська мова

3,5

2

6

6-В

Українська мова

3,5

2

7

6-Г

Українська мова

3,5

2

8

6-Д

Українська мова

3,5

2

9

7-А

Українська мова

2,5

2

10

7-Б

Українська мова

2,5

2

11

7 –В

Українська мова

2,5

2

12

7-Г

Українська мова

2,5

2

13

8-А

Українська мова

3

2

14

8-В

Українська мова

3

2

15

8-Г

Українська мова

3

2

16

9-А

Українська мова

3

2

17

9-Б

Українська мова

3

2

18

9-В

Українська мова

3

2

19

9-Г

Українська мова

3

2

20

10-А

Українська мова

2

2

21

10-Б

Українська мова

2

2

22

10-В

Українська мова

2

2

23

11-А

Українська мова

2

2

24

11-Б

Українська мова

2

2

25

5-А

Англійська мова

5

2

Порядок поділу  класів на групи при

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, визначений наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року ( п.8)

26

5-Б

Англійська мова

5

2

27

5-В

Англійська мова

3

2

28

5-Г

Англійська мова

3

2

29

6-А

Англійська мова

5

2

30

6-Б

Англійська мова

5

2

31

6-В

Англійська мова

5

2

32

6-Г

Англійська мова

3

2

33

6-Д

Англійська мова

3

2

34

7-А

Англійська мова

5

2

35

7-Б

Англійська мова

5

2

36

7-В

Англійська мова

3

2

37

7 -Г

Англійська мова

3

2

38

8-А

Англійська мова

5

2

39

8-Б

Англійська мова

5

2

40

8-В

Англійська мова

5

2

41

8-Г

Англійська мова

3

2

42

9-А

Англійська мова

5

2

43

9-Б

Англійська мова

5

2

44

9-В

Англійська мова

3

2

45

9-Г

Англійська мова

3

2

46

10-А

Англійська мова

2

2

47

10-Б

Англійська мова

2

2

48

10-В

Англійська мова

2

2

49

11-А

Англійська мова

2

2

50

11-Б

Англійська мова

2

2

51

5-А

Іспанська мова

2

2

Порядок поділу  класів на групи при

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, визначений наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року ( п.8)

52

5-Б

Іспанська мова

2

2

53

6-А

Іспанська мова

2

2

54

6-Б

Іспанська мова

2

2

55

6-В

Іспанська мова

2

2

56

7-А

Іспанська мова

2

2

57

7-Б

Іспанська мова

2

2

58

8-А

Іспанська мова

2

2

59

8-Б

Іспанська мова

2

2

60

8-В

Іспанська мова

2

2

61

9-А

Іспанська мова

2

2

62

9-Б

Іспанська мова

2

2

63

5-А

Інформатика

1

2

Порядок поділу  класів на групи при

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, визначений наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року ( п.7)

64

5-Б

Інформатика

1

2

65

5-В

Інформатика

1

2

66

5-Г

Інформатика

1

2

67

6-А

Інформатика

1

2

68

6-Б

Інформатика

1

2

69

6-В

Інформатика

1

2

70

6-Г

Інформатика

1

2

71

6-Д

Інформатика

1

2

72

7-А

Інформатика

1

2

73

7-Б

Інформатика

1

2

74

7-В

Інформатика

1

2

75

7 -Г

Інформатика

1

2

76

8-А

Інформатика

2

2

77

8-Б

Інформатика

2

2

78

8-В

Інформатика

2

2

79

8-Г

Інформатика

2

2

80

8-Д

Інформатика

2

2

81

9-А

Інформатика

2

2

82

9-Б

Інформатика

2

2

83

9-В

Інформатика

2

2

84

9-Г

Інформатика

2

2

85

10-А

Інформатика

1,5

2

86

10-Б

Інформатика

1,5

2

87

10-В

Інформатика

1,5

2

88

11-А

Інформатика

1,5

2

89

11-Б

Інформатика

1,5

2

90

5-А

Трудове навчання

1

2

Порядок поділу  класів на групи при

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, визначений наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року ( п.1)

91

5-Б

Трудове навчання

1

2

92

5-В

Трудове навчання

1

2

93

5-Г

Трудове навчання

1

2

94

6-Б

Трудове навчання

1

2

95

6-В

Трудове навчання

1

2

96

6-Г

Трудове навчання

1

2

97

6-Д

Трудове навчання

1

2

98

7-А

Трудове навчання

1

2

99

7-Б

Трудове навчання

1

2

100

7-В

Трудове навчання

1

2

101

7 -Г

Трудове навчання

1

2

102

8-А

Трудове навчання

2

2

103

8-В

Трудове навчання

2

2

104

8-Г

Трудове навчання

2

2

105

9-А

Трудове навчання

2

2

106

9-Б

Трудове навчання

2

2

107

9-В

Трудове навчання

2

2

108

9-Г

Трудове навчання

2

2

109

10-А

Фізична культура

3

2

Порядок поділу  класів на групи при

вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, визначений наказом Міністерства освіти і науки України №128 від 20.02.2002 року  ( п.6)

110

10-Б

Фізична культура

3

2

111

10-В

Фізична культура

3

2

112

11-А

Фізична культура

3

2

113

11-Б

Фізична культура

3

2

114

10-А

Захист України

1,5

2

Лист МОН України від 09.10.2002 року № 1\9-444, Пояснювальна записка до викладання курсу «Захист Вітчизни»

115

10-Б

Захист України

1,5

2

116

10-В

Захист України

1,5

2

117

11-А

Захист України

1,5

2

118

11-Б

Захист України

1,5

2

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня

(таблиця розподілу навчального часу)

Державний стандарт початкової освіти, додаток 2

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87),

                 Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. №1272)

 

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

 

1-Б

 1-В

1-Г

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна, у тому числі:

 

9

9

9

 

Українська мова і література

 

7

7

7

 

Іноземна мова (англійська)

 

2

2

2

 

Математична

 

4

4

4

 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

3

 

Технологічна

1

1

1

 

Інформатична

 

Мистецька

 

2

2

2

 

Фізкультурна

 

3

3

3

 

Усього

 

22

22

22

 

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

 

 

Хореографія

1

 

Індивідуальні заняття (математика)

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

23

23

23

 

Гранично допустиме тижневе /

 річне навчальне навантаження учня

20 /

700

20 /

700

20 /

700

 

             

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

 

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня

(таблиця розподілу навчального часу)

Державний стандарт початкової освіти, додаток 2

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87),

                        Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. №1272)

 

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

 

2-А

2-Б

2-Г

2-Д

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна, у тому числі:

 

10

10

10

10

 

Українська мова і література

 

7

7

7

7

 

Іноземна мова (англійська)

 

3

3

3

3

 

Математична

 

4

4

4

4

 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

3

 

3

 

Технологічна

2

2

2

2

 

Інформатична

 

 

Мистецька

 

2

2

2

2

 

Фізкультурна

 

3

3

3

3

 

Усього

 

24

24

24

24

 

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

 

 

Хореографія

1

 

Індивідуальні заняття (математика)

1

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

25

25

25

25

 

Гранично допустиме тижневе /

річне навчальне навантаження учня

22 /

770

22 /

770

22 /

770

22 /

770

 

                   

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня

(таблиця розподілу навчального часу)

Державний стандарт початкової освіти, додаток 2

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87),

                        Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. №1272),

Освітня програма для 1-2-х класів початкової школи за педагогічною технологією “Росток”

(листи МОНУ від 25.05.2018 р. №1/9-344, від 25.05.2018 р. № 1/9-344,

лист Держслужби якості освіти України від 24.05.2018 р. № 01-22/323 )

Освітні галузі

 

Навчальні  предмети

Кількість годин на тиждень

1-А клас

2-В клас

Інваріантна     частина

 

Мовно-літературна

(українська мова та література)

Українська мова

7

7

Мовно-літературна

Іноземна мова (англійська )

2

3

Математична

Математика

4

4

Природнича

 

 

Навколишній світ

 

3

 

 

 

4

Громадянська та історична

Соціальна і здоров’язбережувальна,

технологічна

Мистецька

Мистецтво

2

2

Інформатична

 

1

1

Фізкультурна

Фізична культура

3

3

Разом

 

19+3

21+3

Варіативна  частина

 

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором,  проведення  індивідуальних консультацій  та  групових  занять

 

 

 

 

–         Індивідуальні  заняття (математика)

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня (за санітарними нормами)

20

22

Сумарна  кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

 

 

25

         

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня

(таблиця розподілу навчального часу)

Державний стандарт початкової освіти, додаток 2

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, Постанова Кабінету Міністрів України  від 24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти»  (3 клас);

                       Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. №1273)

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

 

3-А

3-Б

 3-В

3-Г

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна, у тому числі:

 

10

10

10

10

 

Українська мова і література

 

7

7

7

7

 

Іноземна мова (англійська)

 

3

3

3

3

 

Математична

 

5

5

5

5

 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

3

3

3

 

Технологічна

 

1

1

1

1

 

Інформатична

 

1

1

1

1

 

Мистецька

 

2

2

2

2

 

Фізкультурна

 

3

3

3

3

 

Усього

 

25

25

25

25

 

Варіативний складник

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

1

 

 

Хореографія

1

 

Індивідуальні заняття (математика)

1

1

1

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

26

26

26

26

 

Гранично допустиме тижневе /

річне навчальне навантаження учня

23 / 805

23 / 805

23 / 805

23 /

805

 

                   

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня

(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 407, додаток 1, 4

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

4-А

4-Б

 4-В

4-Г

 

 

Інваріантна складова

Дод.№4

Дод.№1

Дод.№1

Дод.№1

 

Мови і літератури

Українська мова

7

7

7

7

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

(англійська)

4

2

2

2

 

Математика

Математика

4

4

4

4

 

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

1

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

1

1

1

1

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

1

1

 

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

 

 Інформатика

1

1

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

 

Усього(без фізичної культури)

 

22

21

21

21

 

Варіативна складова (всього годин). Із них годин на:

 

1

2

2

2

 

Збільшення години на вивчення предметів інваріантної складової :

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

 

Курси за вибором:

 

 

 

 

 

Каліграфія

1

 

Логіка

1

 

Хореографія

1

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

23

23

23

23

 

Фізична культура

3

3

3

3

 

Індивідуальні заняття (математика)

1

1

1

 

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

26

26

26

 

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня (НВК №38)

(таблиця розподілу навчального часу)

Державний стандарт початкової освіти, додаток 2

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87),

                        Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. №1272),

інтегрована освітня система для початкової школи А.Д.Цимбалару

(лист МОНУ від 25.05.2018 р. №1/9-344, листи ІМЗО від 24.12.2019 р. № 22.1/12-Г-1203, № 22.1/12-Г-1201)

Назва освітньої галузі

 

Назва предмета

Кількість годин на тиждень

2-Н клас

Інваріантний     складник

 

Мовно-літературна

Мова навчання:

українська

7

Мова вивчення:

англійська

3

Математична

Математика

5

Природнича

Соціальна і здоров’язбережувальна

Громадянська та історична

 

Всесвіт

 

3

 

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

Фізкультурна

Фізична культура

3

Мистецька

Інформатична

Технологічна

Арт – технології  та

ІКТ

3

Усього

 

21+3

Варіативний   складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором,  проведення  індивідуальних консультацій  та  групових  занять,  всього годин, із них: 

 

 

 

–         Індивідуальні  заняття (математика)

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

22

Загальнотижнева  кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

 

25

       

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

 

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня (НВК №38)

(таблиця розподілу навчального часу)

Державний стандарт початкової освіти, додаток 2

(Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, Постанова Кабінету Міністрів України  від 24.07.2019 року № 688 «Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти»  (3 клас);

                       Типова освітня програма О.Я.Савченко (наказ МОН України від 08.10.2019 р. №1273)

 

Назва освітньої галузі

Класи

Кількість годин на тиждень

 

3-Н

 

Інваріантний складник

 

Мовно-літературна, у тому числі:

 

10

 

Українська мова і література

 

7

 

Іноземна мова (англійська)

 

3

 

Математична

 

5

 

«Я досліджую світ» (природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі)

3

 

Технологічна

1

1

 

Інформатична

 

Мистецька

 

2

 

Фізкультурна

 

3

 

Усього

 

25

 

 

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

 

 

Індивідуальні заняття (математика)

1

 

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

26

 

Гранично допустиме тижневе /

річне навчальне навантаження учня

23 /

805

 

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

 

 

Робочий навчальний план

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

на 2020/2021 навчальний рік

школа І ступеня (НВК №38)

(таблиця розподілу навчального часу)

Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 407, додаток 4

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

 

4-Н

 

 

Інваріантна складова

Дод.№4

 

Мови і літератури

Українська мова

7

 

(мовний і літературний компоненти)

Іноземна мова

(англійська)

4

 

Математика

Математика

4

 

Природознавство

Природознавство

2

 

Суспільствознавство

Я у світі

1

 

Мистецтво

Музичне мистецтво

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

1

 

Технології

Трудове навчання

1

 

 Інформатика

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

 

Усього(без фізичної культури)

 

22

 

Варіативна складова (всього годин). Із них годин на:

 

1

 

Збільшення години на вивчення предметів інваріантної складової :

 

 

Музичне мистецтво

1

 

Курси за вибором:

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження   на учня

23

 

Фізична культура

3

 

Всього фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26

 

 

 

 

Директор школи №21                                                   С.О.Ремінець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *