План роботи з попередження булінгу та насильства в шкільному середовищі

ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи №21

__________С.О.Ремінець

План роботи

з попередження булінгу та насильства  в шкільному середовищі

 

Бачення:

Школа – безпечний простір, який сприяє формуванню відповідальної, успішної, адаптованої до життя у суспільстві особистості

 

Склад АВС-групи:

  1. Яремчук Л.І.– заступник директора з виховної роботи
  2. Візгалова Н.Б. – заступник директора з навчально-виховної роботи

  (початкова ланка)

  1. Грищук Т.Г. – практичний психолог
  2. Філоненко Л.П. – соціальний педагог
  3. Науменко О.Ю. – практичний психолог, соціальний педагог

(початкова ланка)

  1. Фурман Л.С. – голова МО класних керівників
  2. Гринчук М.І. – педагог-організатор
  3. Шкільна медсестра

 

 

 

Діагностичний етап

Ціль

Заходи

Відповідальні

Часові рамки

Оцінка

Створити базу інструментарію

Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності, згуртованості, емоційних станів в учнівських колективах

Психологічна служба

Вересень-жовень

самооцінювання

Дослідження, спостереження планування роботи

Соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах

Соціальний педагог, кл. керівники

Двічі на рік

соціометрія

Психодіагностика

Психологічна служба

Протягом року

анкетування

Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти

Адміністрація

Пед. працівники, психологічна служба

Протягом року

Відвідування уроків, спостереження за учнями на перервах

 

Інформаційно – підтримувальні дії:

Ціль

Заходи

Відповідальні

Часові рамки

Оцінка

Інформаційно-просвіницька

Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

Заступник директора з ВР,

Класні керівники

Вересень, березень

Загальношкільна конференція

Засідання МО класних керівників 1-11 класів, тренінг на тему «Протидія булінгу в учнівському середовищі» вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

Голова МО, практичний психолог

Січень

МО, чотири рази на рік

Розробка пам’ятки «Стоп булінг» , «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

Психологічна служба

Листопад, січень

МО

Створення і підтримка на уроці атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння

Наради, семінари, тренінги для вчителів з підвищення рівня обізнаності з нормативно – правовою базою, психологічними особливостями розвитку дітей, вмінню вирішувати конфліктні ситуації, помічати та реагувати на будь які прояви насилля в учнівському середовищі.

 

Контроль за виконанням вимог Закону України «Про освіту»

Адміністрація, психологічна служба

 

 

 

 

Адміністрація

1 раз на чверть

 

 

 

 

 

Постійно, протягом року

Інтерв’ю з учнями,

аналіз уроків, анкетування

Виховання в учнів почуття відповідальності, толерантного ставлення один до одного

Проведення «Тижня толерантності»

Виховні години

Участь в акції «16 днів проти насильства»

Тренінги «Скажемо наше дружне «НІ» всім конфліктам на Землі», « Стоп булінг»

Класні керівники, психологічна служба, педагоги-організатори

Протягом року

 

 

 

Звіти про інциденти

Формування у дітей адекватних уявлень про права людини та правила поведінки в небезпечних ситуаціях

Ознайомлення дітей з «Конвенцією про права людини»

Оновлення стенду «Країна дитячих прав»

Усний журнал

Інтернет сторінка на сайті школи

Просвітницькі відео тренінги за участю всеукраїнської благодійної організації АСЕТ «Твій вибір», ГО «Парітет»,         ВГО « Жіночий консорціум України»

Класні керівники, вчителі права

Психологічна служба, педагоги-організатори

ВБО «АСЕТ»,

ГО «Парітет»,         ВГО « Жіночий консорціум України», психологічна служба, класні керівники

Протягом року

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

Протягом року

 

 

 

Анкетування

Організація змістовного та ненасильницького дозвілля на перервах та в позаурочний час

 

Формування навичок дружніх стосунків

« Я вмію, а ти…?» Організація на перервах для учнів 5-10 класів знайомств із захопленнями їх однолітків  

«Веселі перерви» для учнів 1-4 класів

Ранкові зустрічі

Робота відео залу. Перегляд кінострічок відповідної спрямованості. 5-11 кл.

Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів

Залучення учнів до гурткової роботи

Проведення тематичних днів «Дитячі мрії та добрі справи»

Організація в школі спортивних змагань командного типу

Тренінг «Як навчити дітей безпеці в інтернеті

Педагоги-організатори, класні керівники, представники учнівського самоврядування

педагоги, психологічна служба

Протягом року

Звіти про інциденти

Ініціювання, обговорення та планування спільних дій адміністрації, педагогічного колективу, психологічної служби, учнівського  самоврядування та батьківської громадськості, спрямованих на профілактику негативних явищ в школі

Засідання АВС-груп

 

Проведення зустрічей, круглих столів, семінарів, тренінгів із залученням  представників  правоохоронних органів, служб соціального захисту, медичних установ та інших зацікавлених організацій

АВС-група

 

Адміністрація, педколектив, психологічна служба

1 раз на місяць, за потребою

За потребою

Самооцінювання

 

Психолого-педагогічний супровід

Поточна ситуація

Мета

Заходи

Відповідальні

Часові рамки

Поведінка вчителя на уроці, що принижує гідність дитини

 

 

 

Зменшення проявів агресії з боку вчителя, підвищення культури та психолого-педагогічної грамотності вчителя, покращення емоційного стану дітей та вчителів

Співпраця з учнівським самоврядуванням.

 

 

 

 

Відвідування уроків, психологічний аналіз уроку

Надання методичних рекомендацій

 

 

Індивідуальні консультації з психологом

Бесіди з класним керівником

Розбір ситуацій, що виникають у школі

Педагоги-організатори, представники учнівського самоврядування Адміністрація, психолог, голова батьківського комітету,ЗДНМР

Психолог

 

АВС-група,

педагогічний колектив

За потребою, протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конфліктні ситуації між вчителем та учнем

 

Конфліктні ситуації між учнями, булінг та кібербулінг

 

Порушення

поведінки під час уроків та на перервах

Формування навичок конструктивної взаємодії, вироблення вмінь керування власними емоціями, вироблення стратегій ненасильницького реагування у ситуаціях конфронтації

Зміна ставлення особистості до себе та оточуючих, навчання навичкам поведінки в ситуаціях, які можуть призвести до насильства.

Семінар для вчителів «Вчимося володіти собою. Технологія партнерства»

Робота шкільної служби порозуміння

 

Індивідуальні бесіди та консультації з учнями та вчителями

Виховні години

 

Практичні заняття та тренінги

Виховні класні години

 

Чергування вчителів на перервах

Психологічна служба, класні керівники

Класні керівники, психологічна служба

Кл.керівники, залучені спеціалісти

Психологічна служба

Класні керівники

Вчителі

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Застосування насильства в сім’ї по відношенню до дитини

Виявлення та попередження випадків жорстокого поводження з дітьми

Відвідування «кризових» сімей вдома

Акція «Синя стрічка»

Відстеження ознак застосування насильства

Інформація на стенді з номерами телефонів «гарячих» ліній, соціальних служб

«Скринька довіри»

Просвітницька робота з батьками (батьківські збори, стендова інформація, батьківський лекторій, індивідуальні бесіди та консультації)

Співпраця з соціальними службами у справах дітей, поліцією

Соціальний педагог, класні керівники

ЗДВР, педагоги-організатори, класні керівники

Медична сестра, класні керівники, вчителі

 

 

 

 

Постійно, протягом року

 

 

 

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!