Співпраця ЗОШ №21 та ДНЗ №39 м. Житомира


Відповідно до листа МОН України від 19.04.2019 р. № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти», «забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і початковою. З переходом загальної середньої освіти на нові терміни, структуру та зміст навчання актуалізується питання пошуку шляхів забезпечення цілісного розвитку особистості на різних рівнях освіти».

Саме тому педколектив ЗОШ №21 (директор Ремінець Світлана Олесандрівна) співпрацює із педколективом ДНЗ №39 (завідуюча Шиманська Галина Степанівна) з питань наступності та безперервності навчання.

Тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи маютьro у ДНЗ №39 відбулося засідання педагогічної ради за участі педагогів  ЗОШ №21, а саме: вчителя початкових класів Лозко Аліни Анатоліївни, шкільного психолога Левченко Ілони Вікторівни та заступника директора з НВР Візгалової Наталії Борисівни.

На засіданні педагогічної ради розглядалися наступні питання:h rdered”:true} –>

 1. Показники компетентності дитини старшого дошкільного віку відповідно до вимог програми розвитку дитини «Українське дошкілля» (Яценко М.Н., вихователь старшої логопедичної групи №2 ДНЗ №39).
 2. 1. Освітні програми, технології навчання, що використовуються в першому класі початкової школи (НУШ) (вчитель початкових класів ЗОШ №21 Лозко А.А.) (презентація додається).
  1. Адаптація учнів перших класів до умов навчання у школі (Левченко І.В., шкільний психолог ЗОШ №21) (презентація додається).
  2. Порядок зарахування учнів до 1 класу ЗЗСО (відповідно до наказу МОН України від 16.04.201ноції України 05.05.2018 р.) (Візгалова Н.Б., заступник директора з НВР ЗОШ №21).
 3. Формування базових якосте дння ключових компетентностей учнів у початковій школі (Бардук Н.Л., вихователь-методист ДНЗ №39).
 4. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу під час організованої навчально-пізнавальної діяльності дітей (Ящук Т.О., вихователь старшої групи, Попова Т.Б., вихователь старшої логопедичної групи №1 ДНЗ №39).
 5. Портрет сучасного дошкільника: завдання для опрацювання (Яковлева Л.М., практичний психолог ДНЗ №39).

Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року проголошують побудову освіти усіх рівнів з максимальним урахуванням індивідуальних фізичних, психологічних, інтелектуальних особливостей дитини кожної вікової групи. На засідання педагогічної ради велика увага зверталася на ключові компоненти формули Нової української школи, забезпечення наступності між дошкільною та шкільною ланками освіти:

 • новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації дитини в суспільстві;
 • наскрізний процес виховання, спрямований на формування соціально-моральних цінностей;
 • педагогіка, що грунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками;
 • дитиноцентризм, орієнтація на потреби учня в освітньому процесі;
 • нова структура школи, що сприятиме засвоєнню нового змісту і формуванню життєвих компетентностей;
 •  сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології навчання учнів, освітян і батьків у закладі освіти та поза його межами.

Після змістовного та конструктивного діалогу  між педагогами ДНЗ №39 та ЗОШ №21 було розроблено план співпраці між двома педагогічними колективами за наступними напрямками:

 • проведення спільних засідань педагогічних рад, методичних об’єднань;
 • взаємовідвідування навчальних занять;
 • зустрічі, консультування з питань наступності навчання випускників ДНЗ №39 та учнів ЗОШ №21 тощо.

Співпраця – запорука успіху, умова забезпечення реформування освіти.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!