Вибір підручників на 7 клас

ПРОТОКОЛ № 17      

 

засідання педагогічної ради

загальноосвітьої школи І-ІІІ ст. №21 м. Житомира

 

від 13.04.2020 р.

                                                                    Голова – Ремінець С.О.

                                                                     Секретар – Соколовська Н.А.

Присутні: члени педагогічного колективу   

 

Порядок денний:

 

І. Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 7 класу у 2019-2020 pp. загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 21 м.Житомира. Ознайомлення із наказами МОН України від 07.11.2019 р. № 1409 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 20192020 роках (3 клас)» та від 28.11.2019 р. “Про затвердження Змін до наказу МОН України від 07.11.2019 р. №1409”, листа МОН України від 22.01.2020 р. №1/9-39 “Про забезпечення виконання наказів МОНУ від 07.11.2019 р. №1409 (зі змінами) та від 12.12.2019 р. №1543”, наказу департаменту освіти Житомирської міської ради від 14.02.2020 р. № 52 «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)».

                                                                                Директор школи Ремінець С.О

  1. Ознайомлення із Порядком вибору проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника (відповідно до Додатку 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020 № 1/9-39 «Про забезпечення виконання наказів МОНУ від 07.11.2019 р. №1409 (із змінами) та від 12.12.2019 р. №1543»).

Заступник директора школи з НВР Шпакович Т.О.

  1. Ознайомлення із загальною характеристикою проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника.

                  Голова методичного об’єднання, вчителів історії Гончарук В.

                 Учитель історії Ражиєва Е. М.

                  Голова методичного об’єднання, учитель інформатики Андрущенко Л.В.

                 

СЛУХАЛИ: 1. директора школи Ремінець С.О., яка звернула увагу на виконання наказу Miнicтepcтвa освiти i науки України від «12».12.2019 р. №1543 «Про проведення конкурсного вiдбору пiдручникiв для здобувачiв повної загальної середньої освiти i педагогiчних працiвникiв у 2019-2020 роках (7 клас)» та згiдно з листом МОН України від 22.01.2020 № 1/9-39 «Про забезпечення виконання наказiв Miнicтepcтвa освiти i науки України вiд 07 листопада 2019 року № l409 (iз змiнами) та вiд 12 грудня 2O19 року № 1543, а  також наказу департаменту освіти Житомирської міської ради  від 17.03.2020 року про здiйснення вибору  пiдручникiв для 7 класу «Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогчних працівників у 2019-2020 роках (7 клас)».

Наказами МОНУ від 07.11.2019 р. №1409 та від 12.12.2019 р. №1543 затверджено перелік предметів вивчення та назв підручників, з яких проводиться Конкурс (відповідно до типових освітніх програм ЗЗСО). У школі  завершено організований вибір проектів підручників для 7 класу у 2019-2020 нр..            

 СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР Шпакович Т.О., яка звернула увагу на те, що з З0 березня до 15 квiтня 2020 року вчителі, які будуть працювати у 7 класі, мали можливість детально ознайомитись з підручниками історії України, всесвітньої історії та інформатики. Це здiйснюсться для того, щоб на 2020 – 2021 навчальний рік школа отримала друкованi примiрники саме тих пiдручникiв  для 7 класiв, якi  обрані нашою школою. Педагогічні працівники ЗОШ №21 ознайомились з фрагментами електронних версій оригіналмакетів підручників. Остаточне рішення про включення або не включення кожного з таких підручників до переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету, ухвалюється Колегією МОН. Безпосередній вибір проектів підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі школи і схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО, протокол якого підписують члени педагогічного колективу, що здійснили безпосередній вибір проектів підручників. Вибір підручників здійснювали вчителі:

                 Голова методичного об’єднання, вчителів історії Гончарук В.

       Учитель історії Ражиєва Е.М.

                  Голова методичного об’єднання, учитель інформатики Андрущенко Л.В.

               

№п\п

Назва підручника

ПІБ учителя

 

Історія України

 

1

1. Власов В.С. «Історія України» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ «Видавництво «Генеза»

Ражиєва Е.М.

2

2. Щупак І.Я., Бурлака О.В. Дрібниця В.О., Піскарьова І.О. України» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ «Оріон»

Ражиєва Е.М.

3

3. Смолій В.А, Степанков В.С. «Історія України» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ “Видавництво «Генеза»

Ражиєва Е.М.

4

4. Гісем О.В., Мартинюк О.О. «Історія України» підручник для 7 класу ЗНЗ. «Ранок»

Ражиєва Е.М.

 

Всесвітня історія

 

 

1

1. Щупак І.Я., Бурлака О.В., Піскарьова І.О. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ « Оріон»

 

Ражиєва Е.М.

2

2. Подаляк Н.Г., Лукач І.Б., Ладиченко Т.В. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ «Видавництво «Генеза»

 

Ражиєва Е.М.

3

3. Гісем О.В., Мартинюк О.О. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ «Ранок»

 

Ражиєва Е.М.

4

4. Пометун О.І., Малієнко Ю.Б. «Всесвітня історія» підручник для 7 класу ЗНЗ ТОВ «Видачний дім «Освіта»

 

Ражиєва Е.М.

 

інформатика

 

1

Казанцева О. П., Стеценко І. В. «Інформатика»

Андрущенко Л.В.

2

 Морзе Н. В., Барна О. В. «Інформатика»

Андрущенко Л.В.

3

 Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. «Інформатика»

Андрущенко Л.В.

4

 Бондаренко О. О., Ластовецький В. В., Пилипчук О. П., Шестопалов Є. А. «Інформатика»

Андрущенко Л.В.

5

 Коршунова О. В., Завадський І. О. «Інформатика»

Андрущенко Л.В.

3.СЛУХАЛИ: загальну характеристику проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, надану учителями-предметниками:

3.1. Учителя історії Ражиєву Е.М., яка  охарактеризувала підручник          Власова В.С.  «Історія України» для 7 класу видавництва «Літера ЛТД», складений на основі діючої навчальної програми з історії України. Підручник відповідає всім санітарним вимогам. Матеріал в підручнику викладено цікаво, доступно. Викладення матеріалу здійснено з урахуванням психологічних та вікових особливостей учнів. Ретельно продумана структура викладення навчального матеріалу. По тексту одразу видно ключові імена, поняття та дати. Висвітлено всі теми відповідно до навчальної програми. Підручник містить різноманітні завдання для узагальнення та контролю, схеми, малюнки, реконструкції, лінії часу, таблиці, карти, пояснення до написання історичних портретів та повідомлень. До підручника додаються: презентації, онлайн словник з термінами, електронний додаток через QR-код, хронологічна таблиця, матеріали для роздруку. В підручнику подається завдання до практичних робіт на основі історичних джерел.  

Підручник Щупака І.Я., Бурлаки О.В., Піскарьової І.О. «Всесвітня історія» для 7 класу видавництва ТОВ «Оріон» відповідає діючій програмі з всесвітньої історії. Підручник відповідає всім санітарним вимогам. Матеріал в підручнику викладено цікаво, доступно. Викладення матеріалу здійснено з урахуванням психологічних та вікових особливостей учнів. Ретельно продумана структура викладення навчального матеріалу. У тексті параграфа одразу видно ключові дати, події, терміни, імена, поняття. Теми висвітлено у відповідності до навчальної програми. Підручник яскравий, містить велику кількість ілюстрацій, схем, таблиць, ліній часу, карт. Оригінально відокремлені особистості, визначення. Підручник містить різноманітні завдання: кросворди, складання хмаринок слів, ребуси. В підручнику надана можливість працювати з QR-кодами та інтернет посиланнями. Різноманітні форми роботи формують критичне мислення у учнів, навчають працювати з пошуком історичних джерел. Підручник має рубрику, яка пов’язує події всесвітньої історії з історією України, і тим самим показує, що історія нашої країни є невід’ємною частиною історії світу.

3.2. учителя інформатики Андрущенко Л.В., яка акцентувала увагу на підручнику інформатики для  7 класу Коршунова О. В., Завадський І. О. «Інформатика».

Підручник  відповідає діючій програмі з інформатики та всім санітарним вимогам. Матеріал викладено в доступній та цікавій формі, підручник є не традиційною книгою для читання, а засобом організації сучасного уроку інформатики.

 На початку кожної теми подано меню (навігацію темою), яке допомагає самостійно або разом із  вчителем/учителькою здобути нові знання. Для вивчення нового матеріалу можна обрати будь-який вид діяльності — досліджувати, опрацьовувати відомості й аналізувати їх, виконувати проблемні завдання тощо. Для перевірки правильності виконання завдань створена  рубрика «Запитання – відповіді».

Ретельно продумана структура викладення навчального матеріалу. По тексту одразу видно ключові поняття, використовуються різноманітні форми роботи.

Підручник підтримується сайтом авторів підручника, що допомагає організувати очне та дистанційне навчання. Створено робочий зошит під даний підручник.

Після здійснення вибору підручників для 7 класу ЗОШ №21, схвалення результатів вибору педагогічною радою, відповідно до  інструктивно – методичних матеріалів школа заповнює спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток3) з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» («ДІСО») (відповідальна особа – вчитель інформатики Андрущенко Л.В.).

Додатковий вибір інших підручників у переліку за принципом пріоритетності, вказаний у заявці.

РІШЕННЯ:

  1. Інформацію про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 7 класу на 2020-2021 н. р. загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 21 м. Житомира прийняти до відома.
  2. Схвалити результати вибору обраних проектів підручників для 7 класу за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника, а саме.
  3. Відповідальній особі за оформлення результатів вибору підручників учителю інформатики Андрущенко JI.B. – заповнити спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників (додаток 3 до листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020 № 1/9-39) з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» («ДІСО») до 15 квітня 2020 року.
  4. Заступнику директора з НВР Шпакович Т.О. забезпечити оприлюднення протоколу педагогічної ради від 13.04.2020 р. на веб-сайті ЗОШ І-ІІІ ст. №21

 м. Житомира до 12.03.2020 року.

 

Голова педагогічної ради                                   С.О.Ремінець 

Секретар педагогічної ради                         Н.А.Соколовська

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

error: Content is protected !!